• Opzeggen

  Leden die vv Hillegersberg willen verlaten dienen hun lidmaatschap schriftelijk uiterlijk 31 mei op te zeggen. Bij opzeggen na 31 mei is contributie voor het nieuwe seizoen verschuldigd.

  Mondeling opzeggen en opzeggen via leiders of trainers is niet mogelijk.

  U kunt de opzegging sturen naar
  secretaris@vvhillegersberg.nl (voor senioren), of
  - jeugd@vvhillegersberg.nl (voor jeugdleden)

 • Overschrijven naar andere vereniging

  Leden die overschrijving willen aanvragen naar een andere vereniging vragen wij dit uiterlijk 31 mei te melden aan secretaris@vvhillegersberg.nl.

  Elke speler in het amateurvoetbal kan de overschrijving digitaal laten regelen door zich te melden bij de nieuwe vereniging met zijn/haar relatienummer. Met behulp van Sportlink Club wordt de overschrijving dan in gang gezet door de nieuwe vereniging.

  vv Hillegersberg gaat pas akkoord met overschrijving indien aan alle financiële verplichtingen is voldaan.
  Dat betekent dat volledige contributie en eventuele boetes moeten zijn voldaan én alle in bruikleen verstrekte materialen (zoals bijvoorbeeld tenue, trainingspak, tas en dergelijke) moeten zijn ingeleverd.

  Indien aan alle financiële verplichtingen is voldaan accorderen wij uw verzoek tot overschrijving uiterlijk 15 juni; de sluitingsdatum als vastgesteld door de KNVB voor overschrijving van amateurs.