• Geen publiek toegestaan

    Op de sportaccommodatie (binnen de hekken) is nog steeds geen publiek toegestaan!

    Wij verzoeken ouders/verzorgers dringend om buiten de hekken geen groepjes te vormen als zij hun kinderen komen brengen of halen. Geef elkaar de ruimte!